ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

 

Πρόγραμμα:  «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο, β) Κοινωνικό Φαρμακείο,

γ) Κοινωνικό Συσσίτιο Δήμου Ιλίου («Ίλιον-Στήριξη»)

 

Κωδ. ΟΠΣ 5001294- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

 

                                                                                      

Ίλιον, 29/11/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών  του Δήμου Ιλίου διοργανώνουν δράσεις συλλογής τροφίμων για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Συσσιτίου κατά τη διάρκεια του μηνός Δεκεμβρίου 2017.

Συγκεκριμένα:

  • Την Παρασκευή και Σάββατο 08-12-2017 και 09-12-17  θα πραγματοποιηθεί δράση συλλογής τροφίμων  στο υποκατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος επί της οδού Θηβών - Ιδομενέως & Ανωνύμου Οδού,  κατά τις ώρες 12.00-17.00
  • Την Παρασκευή και Σάββατο 15-12-2017 και 16-12-17  θα πραγματοποιηθεί δράση συλλογής τροφίμων  στο υποκατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος επί της οδού Αγίου Νικoλάου 108,  κατά τις ώρες 12.00-17.00
  • Την Παρασκευή και Σάββατο 15-12-2017 και 16-12-17  θα πραγματοποιηθεί δράση συλλογής τροφίμων  στο υποκατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος επί της οδού Ιπποδαμείας 87 & Αφροδίτης,  κατά τις ώρες 12.00-17.00

 

Σας προσκαλούμε να ενισχύσετε το έργο των Κοινωνικών Δομών και να συνδράμετε με τρόφιμα τους συνανθρώπους  μας που έχουν ανάγκη.

Η δράση χρηματοδοτείται κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και πιο συγκεκριμένα από το Θεματικό Στόχο (ΘΣ) 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων».