Οι Δράσεις μας

 

Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας.

Στόχος των Τοπικών Δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες είναι να συμβάλουν στην ένταξη ή επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων.

Νέες δράσεις προκύπτουν συνεχώς.

Γι'αυτό μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε συχνά και να ενημερώνεστε γι'αυτές από τα Δελτία Τύπου.